Kaçkar Dağları

Ana SayfaKaçkarlarYaylalarKaçkar VideolarıForum


Samistal Yaylası

  Samistal Yaylası

Rakım: 2630 m
Ev: 100-120
Yaşam Ünitesi: 1 Bakkal, 1 Kahve
Çamlıhemşin'e Bağlı

          Samistal yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin Konaklar Mahallesi (Makrevis Köyü), Ortan Köyü ve Boğaziçi Köyü, Hemşin İlçesinin Mutlu Mahallesi (Podollu Köyü) ve Akyamaç Mahallesi'nin (Tecina Köyü) ortak yaylasıdır. Aynı zamanda Pokut'un yukarı yaylasıdır, yolun 2011 yılına kadar gitmemesi ve zamanla Pokut'un daha fazla tercih edilmesinden dolayı tenhalaşmıştır.

          Samistal yaylası, Çamlıhemşin sınırları içinde, ilçe merkezinin yaklaşık 17 km güneydoğusunda, denizden 2630 metre yüksekliktedir. Palovit ve Kavrun vadileri ile çevrilidir. Samistal yaylası; Ayder, Kavrun, Hazindağ, Palovit ve Amlakit yaylaları ile komşudur.

          Samistal yaylasına eskiden Pokut-Hazindağ-Samistal patika güzergahı kullanılarak ulaşılmaktaydı. Günümüzde bu yaylaya hem Ayder üzerinden, hem de Palovit üzerinden ulaşılabilmektedir. Araba ile Ayder'e ulaştıktan sonra yaklaşık 5 saat süren Ayder-Hazindağ-Samistal patika yolu izlenebilir. Palovit üzerinden gitmek istenilirse yaklaşık 4 saatlik araba yolculuğundan sonra yaya olarak 2 saat tırmanıp Palovit boğazını aşarak varılabilir. Palovit'den yapılması planlanan araç yolu 2011 yılında tamamlanmıştır. Alternatif olarak Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yada Hazindak'tan da araç yolu bağlanması düşünülmektedir.

          Samistal, taş evleri ile ünlüdür. Yüksek yaylalara özgü taş mimarinin en güzel ve korunmuş örneklerini Samistal'da görmek mümkündür. Mükemmel bir taş ustalığının ürünü olan bu evler, boyları iki metreyi aşabilen yekpare yontma taşlardan yapılmıştır. Ayrıca, kapılardaki ahşap ve demir işçiliği muhteşemdir. Samistal, bölgenin en yüksek yaylalarındandır. Yükseklik nedeniyle tüm yaylalar çok zaman bulut ve yağmurla boğuşurken, yükseklerdeki Samistal’da bulutların üstünde güneşle dans etmek mümkündür. Yaylanın yerleşim yeri, herbiri ayrı vadilere bakan boğazlarla çevrili, çanak şeklinde bir platoda kuruludur. Samistal, geleneksel yaylacılığın görüldüğü, mimarisi ve doğasıyla orijinalliğini koruyabilmiş ender yaylalardan biridir

          Samistal yaylasının güneyinde yer alan, 3045 m rakımlı, bölgenin en yüksek tepelerinden biridir. Tepenin ismi, bu tepede itikafa çekilip ibadet eden Ortan Köyü'nden Molla Memiş Efendi'den gelir

Samistal Yaylası Fotoğrafları

Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası
Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası
Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası
Samistal Yaylası Samistal Yaylası Samistal Yaylası