Ana SayfaKaçkarlarZirve FotolarıHaritalarYaylalarVideolarForum100 x 3000İletişimHakkımızda


Kaçkar Dağları

          Anadolu yarım adasının Karadeniz kıyıları boyunca yükselen Kuzey Anadolu sıradağları, batıda ıstıranca dağları (1010 m.) ile başlar. Batı Karadeniz bölgesinde Köroğlu (2400 m.) ve Ilgaz Dağları (2587 m.) olarak devam eder. Orta Karadeniz bölgesinde Karagöl ve Çakırgöl dağları (3100 m.) olarak devam eden bu sıradağlar Rize il sınırları içinde 3932 metre yüksekliğe ulaşırlar.

          Doğu Karadeniz kıyıları ile güneyde Çoruh nehri arasında yükselen bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu bir uzanışa sahiptir. Tatos Dağları, Hunut Dağları, Kavrun Dağları, Bulut Dağları, Davut Dağları, Güngörmez Dağları ve Altıparmak Dağları doğu karadeniz dağlarının başlıca yüksek bölümlerini teşkil ederler. Bu dağlar Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu olarak 80-100 km. uzunlukta, 40-50 km. genişlikte bir alanı kaplar.

          Batıdan Doğuya doğru Verçenik Dağları (3709 m.)  Kavrun Dağları (3932 m.) Bulut Dağları (3562 m.)  Altıparmak Dağları
(3492 m.) bu dağların en yüksek bölümünü oluştururlar. Rize Kaçkar Dağları olarak bilinen ve tanınan bu dağların en yüksek tepesi ise Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağıdır.

          Rize Kaçkar Dağları'nı kapsayan ilk bilimsel araştırma ve yayınlar 1932 yılında L. Krenek, 1949 yılında Dr. S. Erinç, 1952 yılında ise Dr. İ. Yalçınlar tarafından yapılmıştır. Coğrafyacı ve yer bilimciler tarafından yapılan bu ilk etüdlerin yayınlanmasından sonra Rize Kaçkar Dağları yurt içi ve yurt dışında büyük bir ilgi uyandırmıştır.

          Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağına ilk yaz çıkışının ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk kış çıkışı Türk dağcıları tarafından yapılmıştır. 9 Ocak 1974 tarihinde, Sönmez TARGAN başkanlığındaki Türkiye Dağcılık Federasyonuna mensup 9 dağcı Kaçkar Kavrun (3932 m.) dağını ilk kez birlikte fethetmişlerdir.

          Kaçkar Dağları'na en kolay ulaşım Rize-Pazar-Çamlıhemşin-Ayder Yaylası üzerinden sağlanmaktadır. Kaçkar Dağları oldukça uzun ve geniş alana yayılmış bir dağ silsilesidir. Kaçkar dağları 4 ana bölgeye bölünebilir. 4 ana bölgeyi görebileceğiniz Ayder'e en yakın yayla ise Huser Yaylası'dır. Huser Yaylası Ayder girişinin sol tarafını tutan dağlarda yerleşmiştir.

1. Kaçkar -
Kavrun Dağları

2. Kaçkar -
Verçenik Dağları

3. Kaçkar -
Bulut Dağları (Avusor)

4. Kaçkar -
Altıparmak Dağları
Huser Yaylası'ndan Kaçkar Dağları


Kaçkar Dağları Nerede?

  Kaynak:
 "Dağ Turizmi" İsmet ÜLKER